1. Debut Mail Basic

 2. Debut Mail Pro

 3. Debut AntiSpam

  Debut AntiSpam
  เป็นระบบป้องกัน Virus และ Spam สำหรับระบบอีเมล์ ที่มีความแม่นยำในการตรวจจับสูง สามารถตรวจจับไวรัสที่แฝงในเมล์และไฟล์แนบและกำจัดทิ้งได้ก่อนที่ไวรัสดังกล่าวจะถึงเมล์ เซิร์ฟเวอร์ของท่าน สามารถลดจำนวนอีเมล์ขยะที่ท่านไม่ต้องการให้เข้าสู่ระบบเมล์ของท่าน ลดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่จำเป็น
  Debut AntiSpam
  ราคาเริ่มต้นเพียง 120 บาท / User / ปี
 4. Debut Zimbra Mail

 5. Bundle Debut Web + Debut Mail

 6. Debut VPS

 7. Debut Dedicate

 
ติดตั้งพร้อมใช้งาน
 
Security Protect
 
Backup ข้อมูลทุกวัน
 
PO3/IMAP4
 
ระบบสำรองอีเมล์ (Cluster)
 
Attach File 50 MB
 
Anti Virus/Spam
 
รองรับ Push Mail
 
Webmail Support
 
ทีมงานประสบการณ์กว่า 10 ปี


DEBUT ANTISPAM
ปกป้องอีเมล์คุณจาก
ไวรัส, สแปม, ฟิชชิ่ง
เหมาะสำหรับการใช้งานด้านธุรกิจที่ต้องการความคล่องตัวระบบที่มีคุณภาพ และความเสถียรภาพ

สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-861-4600
 

    Sale Contact

- 092-696-6941
- 062-463-6616
- 095-536-5945
- 092-694-9479
- 081-401-3437
- 087-798-3494
- 064-789-6519
จำนวนผู้เข้าชม